fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

 * Altera

 * Altera FPGA

 * Konfigürasyon

  * SFL

Seri Konfigürasyon Cihazını JTAG Arayüzü İle Programlama

Altera firması, seri konfigürasyon elemanları için JTAG programlaması amacıyla Serial FlashLoader (SFL)'ı geliştirdi.

Aslında SFL,  Cyclone III ailesi için bir köprü tasarımıdır. SFL, kendi JTAG arayüzünü kullanarak EPCS JIC (JTAG Indirect Configuration) cihaz programlama dosyasına ulaşır ve AS arayüzünü kullanarak EPCS cihazını programlar. SFL tasarımında JTAG ve AS arayüzleri arasında köprü oluşturulur.

Altera firması SFL tasarımı için Quartus programında SFL megafonksiyonunu oluşturmuştur.

SFL Tasarımının Yüklenmesi

SFL tasarımı, Cyclone III ailesi içerisinde JTAG ile AS arayüzleri arasında şeçimi yapar.

1


MSEL pinlerinin, AS konfigürasyonunu sağlayabilecek şekilde set edilmesi gerekir. Header’ın 6 numaralı pini MasterBlaster output driver’ı için VIO referans voltajıdır. VIO voltajı, cihazın VCCA voltajı ile aynı olmalıdır. ByteBlaster II, ByteBlasterMV ve EthernetBlaster kablolarında bu pin kullanılmamaktadır.

2

SFL Megafunction Oluşturulması

Quartus programında; Tools> MegaWizard Plug-In Manager’a tıklayalım.

3

Açılan pencerede “Create a new custom megafunction variation” seçeneğini işaretleyip, Next’e basalım.

4

“What name do you want fort he output file ?” kısmına, dosya uzantısının sonuna oluşturacağımız megafonksiyonun ismini yazalım. (Bu projimizde sfl olarak girildi.)

“Which device family will you be using?” kısmına kullanacağımız FPGA ailesinin adını girelim.

“JTAG-accessible Extensions" katagorisinde Serial Flash Loader'ı seçelim ve Next’e basalım.

5

Açılan pencerede aşağıdaki ayarları yaptıktan sonra Finish’e basalım.

6

nOE_IN:  SFL Megafunction’ı aktive eden kontrol sinyalidir. Low (0) sinyali SFL aktive eder.

Oluşan SFL sembolunü projemize ekleyelim ve compile edelim.

7

Quartus Yazılımında “.jic” Programlama Dosyası Oluşturma

SLF ile konfigürasyon cihazı, “.jic”, “.jam” veya “.jbc” programlama dosyaları kullanılarak programlanabilir. Quartus II yazılımında, “.jic” dosyası oluşturabilmemiz için öncelikle “.sof” dosyası oluşturmamız gerekir. Quartus II yazılımında, programı compile ederek bu dosyayı elde etmiş oluruz. Daha sonra “.sof” dosyasını “.jic” dosyasına çevirebilirsiniz.

“.SOF” Dosyasını “.JIC” Dosyasına Çevirme

File>Convert Programming Files’a tıklayalım.

8

Açılan pencerede;

9

“.jic” dosyasına dönüştüreceğimiz “.sof” dosyasını seçelim.

10

Convert Programming Files penceresinde Flash Loader’ı seçip, Add Device butonuna tıklayalım.

11

Açılan pencerede kulladığımız FPGA’i seçip, OK butonuna tıklayalım.

12

Generate butonuna basarak dosyayı elde edelim.

13

Programı Yükleme

Ana menüde Tools > Programmer‘a tıklayalım.

14

Add File’ı tıklayıp, “.jic” dosyasını seçtikten sonra Open butonuna basalım.

15

Pragrammer diyalog kutusunda “.jic” dosyasını seçip soldaki Start butonuna basalım.

16

NOT: Bu yükleme, JTAG ile yüklemeye göre çok yavaş bir yükleme olacaktır.

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.