fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

VHDL NEDİR?

VHDL  en çok kullanılan donanım tanımlama dillerinden biridir. Bu programlama dili 1980’lerden beri kullanılmakta olup sürekli geliştirilmiş ve IEEE tarafından da standart olarak kabul edilmiştir.

VHDL'in açılımı Very High –Speed Integrated Circuit Hardware Description Language şeklindedir.

VHDL iki amaç için kullanılır.

Aşağıdaki  örnek VHDL kodu 2 girişli bir AND kapısını tanımlar.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity AND_GATE is
    Port ( A : in STD_LOGIC;
              B : in STD_LOGIC;
              C : out STD_LOGIC);
end AND_GATE;

architecture Behavioral of AND_GATE is
    begin
        C <= A AND B;
   end Behavioral;

VHDL stil ve sentaks olarak diğer yazılım dillerine benzer. Fakat bu dillerden farklı olarak VHDL çok sayıda donanıma özgü yapı içerir.

VHDL yapısına geçmeden önce VHDL terminolojisine bir göz atalım.

Not: FPGA ekibi olarak VHDL'de kullanılan bütün kodları örnek uygulamalar ile birlikte alfabetik olarak sitemizin Vhdl Sözlüğü sayfasında topladık. Bu bölümün, VHDL tasarımcıları için çok faydalı olacağı kanaatindeyiz.                                                                                                                                     

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.