fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

HDL (Hardware Description Language) - Donanım Tanımlama Dili

Bir donanım parçasını modellemek için kullanılan programlama dilidir. HDL, yazılım kullanılarak donanımları yapılandırma ve donanım davranışlarını belirleme imkanı sağlar. VHDL ve Verilog FPGA programlamada en çok kullanılan HDL dilleridir.

Behavioral Modelling - Davranışsal Modelleme

Modelin giriş ve çıkış tepkileri davranışsal olarak tanımlanır.  Modelin iç yapısı ile ilgilenilmez. Yanlızca devrenin işlevi ve fonksiyonelitesi ile ilgilenilir.

Structural Modelling - Yapısal Modelleme

Bir bileşenin daha alt seviyesindeki bileşenlerle arasındaki ilişkileri gösterir. Yapısal tasarım, modelin yapısının tasarımcı tarafından yapılandırılması ilkesine dayanır.

VHDL tasarımcıya yapısal modelleme yapma imkanı sağlar. Bu yöntem çok büyük ve karmaşık tasarımlarda büyük kolaylık sağlar.

NOT: VHDL tasarımlarında yaygın olarak kullanılan teknik, bağımsız alt modüllerin davranışsal modelleme ile oluşturulup; bunların üst seviyede yapısal modelleme ile birbirine bağlanmasıdır.

Register Transfer Level (RTL) 

RTL bir soyutlama yöntemi olup, sentezleme amacıyla kullanılır. RTL, oluşturulan kodun register cinsinden tasarımının belirtilmesidir. Yani daha basit bir ifadeyle, VHDL kodumuza karşılık gelen mantık kapılarından oluşan devredir.

RTL sentezlemede VHDL kodu önce çevirim (translation) işlemi  ile sayısal bir devreye çevrilir. Daha sonra optimizasyon işlemi ile  VHDL kodunun karşılığı olan devre optimize edilir ve FPGA elemanlarının en etkin şekilde kullanılması sağlanır.

 

 

Yukarıdaki örnekte tasarımcı, 4 girişli tek çıkışlı bir MUX (seçici) yapmak istiyor. Tasarımı kağıda döktükten sonra VHDL kodunu oluşturuyor. Compiler tarafından sentezlenen bu kod, karşılığı olan sayısal devreye dönüştürülüyor. Sonra optimize edilerek RTL akışı tamamlanıyor .

Syntesis - Sentezleme

HDL kodunun devre (donanım) haline getirilmesidir.


Process

VHDL kodu içerisindeki temel işlem birimidir.

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.