fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

VHDL YAZIM KURALLARI

1. VHDL kod grubu iki kısımdan oluşur.

2. VHDL'in kendine özgü kodları (reserved  words) vardır. Örneğin if, while, with,and gibi.

3. VHDL ifadeleri paralel (concurrent) ve sıralı (sequential) olmak üzere ikiye ayrılır.

4. VHDL komutları noktalı virgül (;) ile sonlandırılır.

         A<=3;
         B<=4;

Not:”<=” sembolü yukarıdaki kodda küçük eşittir anlamında değildir. Bu sembol sinyal atama işlemi için kullanılır.Yani  sağdaki değer soldaki değişkene atanır. Bu sembol C/C++, Java gibi yazılım dillerinde “=” eşittir anlamındadır.

5. VHDL kodu küçük büyük harf duyarlılığı yoktur.

        TEMP= temp=TeMp

6. VHDL kodunda boşluklar ve boş satırlar herhangi bir anlam içermez ve kodunuzu etkilemez (free formatting). Programdaki  boşlukların düzenli olması programın anlaşılabilir olmasını sağlar.

      A<=            C    and
                         D     ;
      A <= C and D;

7. VHDL'de açıklamalar "--" ile başlar. Açıklamalar koda dahil olmayıp kodun anlaşılabilirliğini artırmak amacıyla kullanılır.

       A <= C + D;     --  A çıkışına C ve D girişlerinin toplamını ata

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.