fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

 * Aktivite Yönetimi

 * Aktivite Durumları

  * Activitenin Tekrar
     Oluşturulması

 

AKTİVİTE YÖNETİMİ

Birden fazla özelliğe sahip bir uygulamada aslında yapılan işlem,  yaşam döngüsü içerisinde aktivitelerin farklı durumları arasında geçişlerin yapılmasıdır. Bu cümle ilk okunuşta biraz anlaşılması güç gelebilir. Bundan dolayı cümleyi biraz daha sadeleştirelim.

Bir android uygulaması genelde birden fazla farklı görünüme sahiptir. Örneğin basit bir e posta uygulamasında, ilk görünüm mesajın yazılacağı alan ile alıcı adresi, ikinci görünüm ise mesaj gönderildi sayfası olabilir.

Bu farklı sayfaların birbiriyle uygun bir şekilde etkileşimi bizim android uygulamasını oluşturur.

Android uygulamalarındaki her bir farklı sayfaya aktivite denir. Her bir aktivitenin bir yaşam döngüsü vardır. Bu yaşam döngüsü içerisinde aktiviteler farklı durumlar alırlar. Bir uygulama içerisinde bulunan aktivitelerin aldığı farklı durumlar bir uygulamayı oluşturur.

Bir aktivite ilk başlatıldığında, aktivite sistemde ön planına çıkar ve kullanıcının odağı olur. Bu işlem sırasında Android sistemi, kullanıcı arayüzünü kurmak ve diğer işlemleri yerine getirmek için aktivite üzerinde bir dizi metotlar  çağırır. Örneğin kullanıcı farklı bir aktiviteye geçecek bir eylem gerçekleştirmişse, sistem  aktivitenin arka plana gönderilmesi için aktivite üzerinde farklı bir metot çağırır ve aktivite bozulmadan sadece görünmez hale getirilir.

Aktivite Yaşam Döngüsü

Bir uygulama içerisinde aktivitenin 5 farklı durumu vardır.  Bunlar Oluşma, Başlama, Kısmen Durma, Tamamen Durma ve Çalışma durumlarıdır. Bu durumlar arasında geçişler için yaşam döngüsü geri çağırma metotları (onStart(), vb) kullanılır.

Aktivitenin karmaşıklığına göre, aktiviteye tüm yaşam döngüsü metotlarını uygulamak muhtemelen gerekmez. Fakat uygulamanın kullanıcının beklentilerini tam olarak karşılayacağını garanti edebilmek için bu durumlar ile yaşam döngüsü metotlarını anlamak bu noktada büyük önem taşır.

Aşağıda iyi bir uygulamadan beklenen özelliklerden birkaçını bulabilirsiniz.

Aktivite durumlarından Kısmen Durma, Tamamen Durma ve Çalışma durumları sabit durum olup, aktivite uygulanın büyük bir bölümünde bu üç durumdan birini alır.

Aktivitenin ön planda olduğu ve kullanıcı ile  etkileşimli olduğu durumdur.

Aktivitenin başka bir aktivite tarafından kısmen engellenmiş durumudur..(Ön planda bulunan diğer aktivitenin yarı saydam olması veya bütün ekranı kaplamaması gibi). Bu durumda bulunan aktiviteye herhangi bir kullanıcı girişi olmaz ve aktivite üzerinde herhangi bir kod koşturulmaz.

Bu durumda aktivite tamamen saklanır ve hiçbir şekilde kullanıcı tarafından gözükmez. Aktivite arka ekranda bulunuyormuş gibi düşünülür. Bu durumda aktivite üzerindeki değişiklikleri tutar fakat herhangi bir kod yürütmez.

Oluşma ve Başlama durumları sabit olmayıp, sistem bu durumlardan yaşam döngüsü geri çağırma metotları yardımıyla hızlıca diğer durumlara geçer. Sistem onCreate() metodunu çağırdığı zaman, bu metod onStart() metodunu bu ise hızlıca onResume()  metodunu çağırır ve Activite çalışma durumuna girer.

Başlatıcı (Ana) Aktivite

Önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi bir android uygulaması bir veya birden fazla aktivitenin birleşmesinden oluşan bir yapıdır. Uygulama ilk başlatıldığı zaman uygulamanın nereden başlatılacağı yani hangi aktivitenin başlangıç aktivitesi olacağının sisteme tanıtılması gerekir. Bu diğer yazılım dillerindeki main fonksiyonuna benzer.

Kullanıcı ana menüden uygulama ikonunu seçtiği zaman, android sistemi uygulama içerisindeki başlangıç(ana) aktivitesi olarak tanımlanan aktivite için onCreate() metodunu çağırır. Hangi aktivitenin başlangıç (ana) aktivitesi olacağı Android manifest .xml  dosyası içerisinde  belirtilir.

Ana aktivite olarak belirlenen aktivitenin manifest dosyasında <intent-filter>  yapısının içerisinde eyleminin(action) MAIN , kategorisinin(category) ise LAUNCHER yani başlatıcı olarak belirtilmesi gerekir.

Örnek:

Android SDK aracı ile proje oluşturulduğu zaman isteğe bağlı olarak ana aktivite oluşturabilmektedir.

Eğer uygulama içerisinde main action veya Launcher kategorisi belirtilmemişse, uygulama ikonu ana ekranda gözükmeyecektir.

2

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.