fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

 * Giriş

 * Proje Oluşturma

  * Projeyi Çalıştırma

 

İLK ANDROID PROJEM

Bu kısmda sizlerle küçük bir android projesi oluşturacağız. Bu projede "Hello World!" ifadesini içeren bir sayfayı hem eclipse emulator  hem de gerçek bir cihaz üzerinde çalıştıracağım.

Yeni bir proje oluşturmak için eclipse aracının araç çubuğunda New simgesine tıklayalım. Açılan New diyalog kutusunda Android başlığının altında Android Application Project'i seçelim ve bir sonraki işlem için Next'e basalım.

Açılan "New Android Application"  diyalog kutusunda gerekli yerleri aşağıda verilen açıklamalar dahilinde doldurup, bir sonraki aşama için Next'e basalım.

Açılan "New Android Application - Configure Project" diyalog kutusunda bütün ayarları varsayılan olarak bırakarak, Next butonuna basalım.

Sıradaki diyalog kutusu "Configure Launcher Icon" diyalog kutusudur. Bu diyalog kutusunda uygulama için başlatıcı simge oluşturulur. Eğer varsayılandan farklı bir simge oluşturmak istiyorsanız Image File kutusunun yanındaki Browse butonunu  kullanıp, yeni simgenizi diyalog kutusuna yükleyebilirsiniz. Ben başlatıcı simge olarak varsayılan simgeyi kullanacağım. Bir sonraki aşama için Next'e basalım.

Açılan "Create Activity" diyalog kutusunda Blank Activity seçeneğini seçelim ve bir sonraki işlem için Next'e basalım. Açılan son New Android Application penceresinde Finish'e basıp yeni proje oluşturma işlemini tamamlayalım.

Artık oluşturduğumuz yeni projemizi Package Explorer Penceresinde görebiliriz.

Oluşturduğumuz proje varsayılan olarak "Hello World!" ifadesini içerecektir.

Eğer bu ifadeyi değiştirmek istiyorsanız Package Explorer penceresinde res  dizini altında bulunan values dosyasının altında strings.xml dosyasını açalım. Sağ penceredeki Resources penceresinde Value kısmına istediğiniz değeri girebilirsiniz.

Yada sağ pencerede string.xml dosyasını açıp gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Projeyi çalıştırmadan önce uygulama için önemli olan bazı dokümanlara göz atalım.

AndroidManifest.xml

Manifest dosyası uygulamanın temel özellikleri ile her bir bileşenenin ne olduğunu açıklar. Manifest dosyasının içermesi gereken önemli bileşenlerden bir <uses-sdk> elementidir. Bu element android:minSdkVersion and android:targetSdkVersion  nitelikleri vasıtasıyla oluşturulan uygulamanın farklı Android sürümleri ile uyumluluklarını gösterir.

<uses-sdk
android:minSdkVersion="8"
android:targetSdkVersion="17" />

"android:targetSdkVersionniteliği kulandığınız mevcut SDK platformunun en yüksek android versiyonunu içermelidir. "android:minSdkVersion" niteliği ise oluşturduğunuz uygulamanın özelliklerini destekleyen en küçük Android versiyonunu içermelidir. Böylece uygulamanız olduğunca fazla cihaz tarafından desteklenmesi sağlanır.

src/

Uygulamanın ana kaynak dosyalarının dizinini gösterir. Varsayılan olarak uygulama simgesini kullanarak  uygulama başlatıldığında koşacak olan bir Activity klasını içerir.

res/

      Uygulama kayanakları için gerekli olan alt dizinleri içerir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

Artık projemizi çalıştırabilir ve etkilerini gözlemleyebiliriz.

12

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.