fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

SAYDAM ARKA PLAN OLUŞTURMA

ANDROID'DE SAYDAM ARKA PLAN OLUŞTURMA

Bu örneğimizde sizlerle saydam bir arka planın nasıl oluşturulduğunu paylaşağız. Oluşturduğumuz saydam arka planın önünde bir metin alanı yerleştirceğiz ve istediğimiz bir metni ekran önünde göstereceğiz.

Örneğimize yeni bir proje oluşturarak başlayalım. Ardından res/layout dizini içerisinde yer alan .xml dosyasını açalım. Bu kısımda android uygulmasının yerleşimini yani kullanıcı tarafından doğrudan gözüken kısmını oluşturacağız. Biz bu uygulamamızca sadece yerleşim dosyasına metin alanı yerleştireceğiz. Bu kısmda uygulama yerleşimini iki yolla oluşturabiliriz. Bunlardan ilki Graphical layout aracı kullanılarak yerleşimin grafiksel olarak oluşturmak, diğeri  ise .xml dosyasını kullanarak kod şeklinde yerleşimi oluşturmak şeklindedir. Bu iki araç bir biri ile etkileşimli çalışır.

Uygulamanın yerleşimini Graphical layout aracında açalım ve Palette aracında TextView nesnesini seçip, uygulama penceresine sürükle yöntemi ile yerleştirelim.

Ardından yerleşim penceresinde TextView nesnesini seçelim ve Properties penceresinde Tekst alanında yazdırılacak olan metinin özelliklerini belirleyelim. Ben bu örnekte metinin özelliklerini aşağıdaki gibi belirledim.

Örneğimize tekst alanına yazılacak metini belirleyerek devam edelim. Bunun için yerleşim dosyasının xml. dosyasını açalım ve android:text niteliğini aşağıdaki gibi değiştirelim. Böylece tekst alanına yazılacak olan metni kod içinde belirtmek yerine, proje içerisinde bulunan farklı bir dosyada( strings.xml) belirteceğiz. Bu sayede farklı dillerdeki metinler desteklenmiş olur.

Ardından res/values klasörü içerisindeki strings.xml dosyasını açalım. Tekst alanına yazılacak metin bu kısımda iki şekilde tanımlanabilir. Bu metodlardan ilki Recources penceresini kullanmak.

Diğer yöntem ise .xml dosyasına aşağıdaki gibi yazmak olacak.

Örneğimize arka planı saydam yaparak devam edelim. Bunun için AndroidManifest .xml dosyasını kullanacağız. Package Explorer penceresinde AndroidManifest .xml dosyasını açalım ve temayı aşağıdaki gibi değiştirelim.

android:theme="@android:style/Theme.Translucent"

Artık programı çalıştırabiliriz. Örneğin emulatör üzerinde koşturulduğunda aşağıdaki tablo elde edilir.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.