fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

 * Giriş

 * Donanım  

  * Yazılım

YAZILIM (SOFTWARE)

Gömülü sistemlerde donanım ve yazılım ayrılmaz bir bütün oalrak ele alınır. Donanımı gömülü sistemin vücudu olarak düşünürsek, sistemin ruhunu yazılım oluşturur. Yazılım bir gömülü sisteme işlevsellik kazandırır. Görevleri oldukça farklı olan gömülü sistemler için çok çeşitli yazılım dilleri ortaya çıkmıştır. Örneğin bir dil kontrol uygulamalarında çok iyiyken, sinyal işleme uygulamalarında iyi olmayabilir.

a) Donanım Tanımlama Dilleri (HDL)

HDL bir donanım parçasını modellemek için kullanılan bir dildir. Verilog ve VHDL şu an kullanılan en yaygın donanım tanımlama dilleridir.

b) Yazılım Dilleri

Yazılım dilleri yürütülecek dizileri tanımlamak için komutlar kullanırlar. Gömülü sistemlerde assembly ve yüksek seviye diller olmak üzere iki çeşit yazılım dili kullanılır. Assembly dili düşük seviye bir programlama dili olup, içerisindeki her bir ifade tek bir makine kodu komutuna karşılık gelir. Yüksek seviye dillerinin aksine assembly dili belirli bir bilgisayar mimarisine özgüdür.

Örneğin aşağıda 5 + 40 − 3 × 12 işlemi gerçekleştiren ve sonucu register A’ya kaydeden bir assembly kod parçası bulabilirsiniz.

SET A, 5
ADD A, 40
SET B, 3
MUL B, 12
SUB A, B

Yüksek seviye diller assembly dilinin aksine birden fazla sistem arasında taşınabilir özelliktedir. C, C++, RT-Java, ADA gibi diller yüksek seviye dillerdir.

c) Veri Akış Dilleri (Dataflow Languages)

Veri Akış Dilleri,  aynı anda çalışan ve kuyruklar üzerinde iletişimi sağlayan  prosedürel süreç sistemlerini tanımlar. Veri akış modeli düğüm ve arklardan oluşur. Düğümler verileri dönüştürme işlemini yaparken, arklar bu düğümler arasındaki veri geçişlerini temsil eder. Bu diller genel uygulamalar için uygun değildirler. Fakat sinyal işleme uygulamalarında performansları yüksektir. Kahn process network bu dille yapılan bir uygulamadır.  LUSTRE dili veri akış diline bir örnektir.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.