fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

  * Proje Hakkında

  * Nios Proje  

   *  VHDL Proje

Proje Tanımı

Bu projemizde Grafik LCD'ye veri yazacağız. LCD veri yazılmasında hem Nios yazılımını hem de VHDL'i kullanacağız.

Grafik LCD (Liquid Crystal Display)

Grafik lcdlerde farklı kontrol entegreleri mevcuttur. Genel yapı aynı olmasına rağmen, pin numaraları lcd modellerine göre değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı kullanacağınız Grafik LCD ‘nin teknik dökümanını inceleyip, bağlantıları teknik dökümana göre yapmamız gereklidir.

Bu örneğimizde biz NJU6676 kontrol chipinin kontrol ettiği bir 128x64 Grafik LCD’yi süreceğiz. Sizin kullanacağınız Grafik LCD’i kontrol entegreleri farklı olabilir. Bu yönden baktığımızda kullandığımız kodlar sizlerin Grafik lCD’lerinizi süremeyebilir. Fakat örneğimizin amacı genelde olsa Grafik LCD nasıl sürüldüğünü göstermek ve kafamızda sürülme tekniklerini resm etmek olacak.

Grafik LCD Pin açıklamaları

NRU6676 Kontrol Entegresi

NRU6676 Kontrol Entegresi bit map LCD kontol entgresi olup, içerisinde bulunan Data RAM sayesinde Grafik LCD ‘e veri veya komut yazılma işlemi yapılır.

NRU6676 Data RAM'i 8 sayfadan oluşur. Her sayfa  8 adet satır, her satırda 128 adet sütündan oluşur. Satır ve sütünlarda bulunan 128x64 pixellere uyumlu bir şekilde gönderilen 1 ve 0 'lar sayesinde Grafik LCD'de görüntü elde edilir.

NOT: Biz LCD'ye yazılacak verileri el ile tanımlamanın zor olacağını düşündüğümüz için örneğimizde .bmp formatındaki resimleri .assembly (asm) koda çeviren bir program kullandık. Bu programa http://320volt.com/grafik-lcd-resim-font-programlari-bmp2asm-fastlcd/ adresinden ulaşabilirsiniz.

NRU6676 Data RAM Yapısı

LCD veri yazmadan önce LCD’yi yazma işlemine hazırlamamız gerekir. Bunu ise LCD’ye  komut  göndererek yapabiliriz.

LCD KOMUTLARI

LCD'in sayfa ve satır adresleri girildikten sonra yazmaya devam edilirse, kontrol entegresi bir sonraki piksel adresini kendisi otomatik olarak 1 attırır. Sayfa sonuna gelindiği zaman artırma durur.

NJU6676 entegresi hakkında geniş bilgi için www.njr.co.jp sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.