fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

 * Proje Hakkında

 * VHDL Kod

 * Test Bench

  * Simulasyon

VHDL KODU

VHDL programımıza, öncellikle kullanacağımız kodların bulunduğu kütüphaneyi tanımlayarak başlayacağız.

Bu projemizde, IEEE tarafından oluşturulan kütüphaneyi kullanacağız. Burada kendi tasarladığınız kütüphaneleri de kullanabilirsiniz.

Kendi kütüphanenizi nasıl oluşturacağınızı, örnekler > kütüphane sayfasından öğrenebilirsiniz.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Kütüphane tanımınlama işlemi bittikten sonra, programımızda Entity tanımlamamız gerekir.

entity AND_GATE is
   Port ( data0      :  in    STD_LOGIC;
              data1      :  in    STD_LOGIC;
              output     :  out  STD_LOGIC );
  end AND_GATE;

Artık programımızı yazabiliriz. Bunun için bir architecture tanımlamamız gerekiyor.

architecture Behavioral of AND_GATE is
begin
     output<=data0 AND data1;         
end Behavioral;

Kullandığınız derleyici programlarında sentaks hatası olup olmadığını kontrol edebiliriz.

Böylelikle programımızı tamamlamış olduk. Artık programımızı test edebiliriz.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.