fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

  * Proje Hakkında

  * SYNC Modül

  * Görüntü Üreteci

   *  VHDL Kod

Proje Tanımı:

Bu projemizde Pong oyunu yapacağız. Pong oyununun, monitorde gösterimi için VGA protokolünü kullanacağız.. Video çözünürlüğümüz  640 x 480 olacak.

Projemizde iki adet  modül tasarlayacağız. Birinci modül HS(Horizontal synchronization), VS(Vertical synchronization) sinyalleri ile ikinci modül için kontrol sinyallerini üretecek. İkinci modül  ise ekrana basacağımız görüntüleri oluşturacak.


Örneğimizde sadece 8 renk kullanacağız. Fakat ADV7123 gibi Video DAC'ları kullanılarak renk aralığını artırabilirsiniz.

Örneğimize başlamadan önce VGA protokolüne bir göz atalım.

VGA(Video Graphics Array)

VGA, bir video standartı olup, 1980’de  IBM PC tarafından ilk kez dünyaya tanıştırılmıştır. VGA'de,  ekran piksellere (noktalara ) ayrılır. Bu piksellere, Kırmızı, Mavi ve Yeşil renlerin oluşturduğu renk kombinasyonları  basılır. Bu sayede ekran üzerinde görüntü elde edilir.

Ekrana görüntü basma  işlemi tarama şeklinde olur. ilk piksel ekranın sol kısmına basılır ve piksel basma işlemi  ekranın sağ kısmına  doğru devam eder. Ekranda satır sonuna gelindiğinde ,  bir  alt satıra geçilir ve yukarıdaki satırdaki gibi pikseller soldan sağa doğru basılır. Aynı işlem Ekranın el alt kısmına gelinceye kadar tekrarlanır. Ekranın el alt kısmına gelindiğinde, tekrar ilk başlanılan noktaya geri dönülür. Ve aynı işlemler tekrarlanır.

VGA'de 2 adet  sinyal tipi vardır. 

Kontrol sinyalleri

Yatay senkronizasyon (Horizontal synchronization) ve Düşey senkronizasyon (Vertical synchronization) sinyallerindn oluşur. Dijital sinyallerdir.

Video sinyalleri

Red, Green ve Blue sinyallerinden oluşur.  0- 0,7 volt arasında değişen analog sinyallerdir. Her bir sinyaldeki farklı voltaj değeri o rengin farklı tonlarını ifade etmektedir.

Üç bit VGA renk kombinasyonu

VGA senkronizasyonu

Yatay senkronizasyon (Horizontal synchronization)

Düşey Senkronizasyon (Vertical synchronization)

 Yatay tarama boyunca, piksel işaretcisi yukarıdan aşağı doğru hareket eder ve ekranın alt kısmına geldiği zaman tekrar yukarı döner. Bu işlem ile tüm ekran yenilenir.

VGA Modları

 

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.