fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

  * Proje Hakkında

  * SYNC Modül

  * Görüntü Üreteci

   *  VHDL Kod

Pong Oyunu VHDL Kodu

Artık oluşturduğumuz modülleri birleştirip, pong oyunumuzu tamamlayabiliriz.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity vga_kontrol is
    Port ( clk            : in  STD_LOGIC;
               basla       : in  STD_LOGIC;
               reset        : in  STD_LOGIC;
               button_l   : IN std_logic;
               button_r   : IN std_logic;
               rgb            : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
               h_s           : out  STD_LOGIC;
               v_s            : out  STD_LOGIC);
     end vga_kontrol;

architecture Behavioral of vga_kontrol is

COMPONENT Goruntu_ureteci
   PORT( clk              : IN std_logic;
                 x_sayac    : IN std_logic_vector(9 downto 0);
                button_l     : IN std_logic;
                button_r     : IN std_logic;
                y_sayac     : IN std_logic_vector(9 downto 0);
                video_on   : IN std_logic;         
                rgb              : OUT std_logic_vector(2 downto 0) );
  END COMPONENT;

COMPONENT sync_mod
PORT( clk            : IN std_logic;
             reset        : IN std_logic;
             basla       : IN std_logic;         
             y_sayac   : OUT std_logic_vector(9 downto 0);
             x_sayac   : OUT std_logic_vector(9 downto 0);
             h_s           : OUT std_logic;
             v_s            : OUT std_logic;
             video_on   : OUT std_logic );
END COMPONENT;

signal x,y:std_logic_vector(9 downto 0);
signal video:std_logic;

begin
U1: Goruntu_ureteci PORT MAP( clk =>clk ,  x_sayac => x, button_l =>button_l  , button_r => button_r, y_sayac => y,
                                                                                                                                                         video_on =>video , rgb => rgb );

U2: sync_mod PORT MAP( clk => clk, reset => reset, basla => basla, y_sayac => y, x_sayac =>x , h_s => h_s ,
                                                                                                                                                         v_s => v_s, video_on =>video );
end Behavioral;

Oyunumuzu Nasıl Geliştirebiliriz?

Programımızı artık dilediğimiz gibi geliştirebiliriz. İstersek duvar sayısını artırabiliriz. Topumuzu yuvarlak yapabiliriz ya da nesnelerin renklerini isteğimize göre düzenleyebiliriz. Hatta oyunu iki kişilik yapabiliriz ve bunun gibi daha bir çok şey... Bundan sonraki işlem sizin hayal gücünüz.

İyi eğlenceler.........

Not: Program yüklendikten 30 sn sonra animasyonlar gerçekleşiyor.

 

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.