fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

Decimal Number System (Onluk Sistem)

Onluk sayılar bizim normal hayatta kullandığımız numaralardır.

1, 34 ,45.89, 109... gibi.

Binary Number System (İkilik Sistem)

1 ve 0'lardan oluşan sayı sistemidir.

10001, 1110, 11.0011 gibi.

10'luk Sistemden 2'lik Sisteme Dönüşüm

Örnek1: 62 sayısının ikilik sistemdeki karşılığını bulalım.

Sonuç: 111110

Örnek 2: 0,6875 binary karşılığını bulalım.

0,6875  x 2 = 1,375     4.Digit (most sinificant digit)
0.375    x 2  = 0,75      3.Digit
0.75      x 2  =1.5          2. Digit
0.5        x 2= 1               1.Digit (least significant digit)

Sonuç: 0.1011

Octal ve Hexadecimal Number System

Octal Sistem, 8'lik sayı sistemidir ve 0,1....7 rakamları ile gösterilir.

Hexadecimal Sistem 16'lık sayı sitemidir ve 1,2..9, A,B,C,D,E ve F harf ve rakamları ile gösterilir.

 BCD Kod (Binary-Coded Decimal)

Bu kodlamada, decimal sayıların her bir rakamı 4 bit’lik binary sayılar ile gösterilir.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.