fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

KÜMELEME

Record ve array elemanlarına bir ya da daha fazla değer atama işlemidir.  Elemanlara atama işlemi parantez içinde, aralarda virgül kullanarak yapılır.

NOT: Others ifadesi kümeleme yapılırken en sonda olmalıdır.

Örnek:

variable Data1: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := ('0','1','0','1'); --sıralı atama
-- Data1 (3)= ‘0’, Data1 (2)=’1’, Data1 (1)= ‘0’, Data1 (0)=’1’;
-- Data1= “0101” olur.

Örnek:

variable Data2  : BIT_VECTOR (0 downto 3) := (1=>'1',0=>'0',3=>'1',2=>'0'); --karışık atama
-- Data2  (3)= ‘1’, Data2  (2)=’0’, Data2  (1)= ‘1’, Data2  (0)=’0’;
--data=”1010” olur.

Örnek:

signal Data : Bit_Vector (15 downto 0);
Data<= (15 downto 7 => '0', 6 downto 0 => '1');

Datanın ilk 15’ten  8’e kadar (8 ve 15 dahil) değerine 0, 7’den 0’a kadar olan diğer değerlerine 1 atanır.

 Data=”0000000011111111” olur.

Örnek:

type Status_Record is record
     Code : Integer;
     Name : String (1 to 4);
end record;
variable Status_Var : Status_Record := (Code => 57, Name => "MOVE");

Status_Var:=(23,"FPGA"); code kısmına  23, Name kısmına FPGA atar.

Örnek:

Signal Data: Std_Logic_Vector (15 downto 0);
. . .
Data <= (15 downto 10 => '0', others => '1');

Data=”0000001111111111” olur.

........................................................................................................................

Data <= (others => 'Z');

Data=”ZZZZZZZZZZZZZZZZ” olur.

.......................................................................................................................

Data <= (12 | 5 downto 3 => '1',  others => '0');

Data="0001000000111000"

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.