fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

ARRAY

Alt elemanları aynı tipte olan dizilerdir. Bir dizi içindeki her elemanın belli aralık içinde bir indeks numarası vardır. Tek boyutlu dizilerde bir adet, çok boyutlu dizilerde ise dizinin boyutu kadar indeks sayısı olur.

type tip_ismi is array (aralık) of elaman_ismi
type tip_ismi is array (type range <>) of elaman_ismi

AÇIKLAMA

Diziler aralığa bağlı olarak kısıtlamalı ya da kısıtlamasız olabilir. Kısıtlamasız dizilerdeki elemanların sayısı belirsiz olur. Bu şekildeki bir dizi tipinde olan nesnelerin boyutu nesnenin deklarasyonu sırasında belirlenir. (Örnek2)

STANDARD paketi içinde string ve bit_vector olmak üzere iki adet ön tanımlı dizi tipi vardır. Alt elemanları character’lerden oluşan String’lerin indeksleri de pozitif (1,2,3…gibi) sayılarla ifade edilir. Bit_vector’lar ise bit tipindeki elemanlardan oluşurlar ve indkesleri doğal sayılardır. (0,1,2...gibi)

Dizi elemanlarının herbirine bağımsız olarak değer atanabilir. Bunun için concetanation (birleştirme), aggregate (gruplama) ya da slice (parçalara ayırma) gibi metodlar kullanılabilir.

NOT:

Örnek:

type Real_Matrix is array (1 to 10) of REAL;   --Reel tipindeki 10 adet elemandan oluşan bir dizi
type BYTE is array (0 to 7) of BIT;                       --Bit tipindeki 8 adet elamandan oluşan bir dizi

Bitlerden oluşan 8x2 boyutlu iki boyutlu DATA_BUS dizisi:

type X is (LOW, HIGH); --X tipi enumaration olarak tanımlanmış.
type DATA_BUS is array (0 to 7, X) of BIT;

Örnek:

--Kısıtlamasız olarak tanımlanan Real_Matrix dizisi: 
type Real_Matrix is array (POSITIVE range <>) of Real;
variable Real_Matrix_Object : Real_Matrix (1 to 8); --Nesnenin boyutu 8’le sınırlandırılıyor.

-- Log_4 tipinde elemanlardan oluşan kısıtlamasız bir dizi:
type Log_4_Vector is array (NATURAL range <>, POSITIVE range<>) of Log_4;
variable L4_Object : Log_4_Vector (0 to 7, 1 to 2);

Real_Matrix isimli array boyutları sınırlandırılmadığı halde, Real_Matrix_Object değişkeniyle 8’e sınırlandırılarak kullanılıyor. Aynı şekilde Log_4_Vector array’i de sınırlandırılmadığı halde, L4_Object ismiyle sınırlı olarak kullanılıyor.

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.