fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

CASE

Bir değişkenin alabileceği değerlere göre yapılacak alternatif işlemlerin seçiminde kullanılır.

case (seçici ifade) is
   when  seçim  =>
     ifadeler;
     ..........................
    when others =>
    ifadeler;
end case;

NOT:


ÖRNEK 1:

P1:process
     variable x: Integer range 1 to 3;
     variable y: BIT_VECTOR (0 to 1);
begin
          C1: case x is
                   when 1 => Out_1 <= 0;
                    when 2 => Out_1 <= 1;
                   when 3 => Out_1 <= 2;
         end case C1;
         C2: case y is
                  when "00" => Out_2 <= 0;
                  when "01" => Out_2 <= 1;
                  when "10" => Out_2 <= 2;
                  when "11" => Out_2 <= 3;
        end case C2;
end process;

ÖRNEK 2:

P2:process
      type Codes_Of_Operation is (ADD,SUB,MULT,DIV);
      variable Code_Variable: Codes_Of_Operation;
begin
           C3: case Code_Variable is
                   when ADD | SUB => Operation := 0;
                    when MULT | DIV => Operation := 1;
            end case C3;
end process;

ÖRNEK 3

P5:process
      variable Code_of_Operation : INTEGER range 0 to 2;
      constant Variable_1 : INTEGER := 0;
begin
          C6: case Code_of_Operation is
                   when Variable_1 | Variable_1 + 1 => Operation := 0;
                   when Variable_1 + 2 =>   Operation := 1;
         end case C6;
end process;

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.