fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

CONSTANT

Bir kez değeri belirlendikten sonra değiştirilemeyen nesnelerdir. Sabitler açık olarak deklare edilebileceği gibi başka sabitlerin alt elemanları da olabilirler.

constant sabit_ismi : type := değer;

NOT: Kodun kolay anlaşılabilir ve değiştirilebilir olması için mümkün olduğunca çok sabit kullanmak iyidir.

ÖRNEK 1: (scalar tipte sabitler)

type HaftaGun is (Paz,Sal,Car,Per,Cu);
constant BasGun : HaftaGun := Paz;
constant LogicalGND : Bit := '0';
constant Temp,state: Integer := 16;
--Temp ve State sabitleri aynı değeri aldıklarından, aynı satırda  tanımlanıyorlar.
constant CLK_Period : Time := 15 ns;                                                                                                                                              constant MaxSimTime : Time := 200 * CLK_Period;
--MaxSimTime sabitinin tanımı içinde CLK_Period  sabiti kullanılıyor.


ÖRNEK 2:   (kompleks tipte sabitler)

type Numeric Type is array (9 downto 0) of Integer range 0 to 9;
constant kod : Numeric Type := (2,6,4,8,0,0,1,3,0,5);
-- kod sabiti tek boyutlu dizi olduğundan, aggregate yöntemiyle değerleri atanmış.

constant temp: Std_Logic_Vector(7 downto 0) := "00000000";
--DataBusReset sabiti Std_Logic_Vector tipinde olduğundan, değer ataması doprudan yapılmış.

ÖRNEK 3:  

package Timing is
    constant Reset : Std_Logic; -- Reset sabitinin değeri atanmamış.
end package Timing;
package body Timing is
    constant Reset: Std_Logic := '0';  -- Reset sabitinin değeri burada veriliyor.
end package body Timing;

DETAYLI AÇIKLAMA

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.