fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

FILE

File, dosya tipinde nesneler oluşturmaya yarar. File tipleri sunucu sisteminde dosya oluşturmayı ve onlara erişmeyi sağlar.

type DT is file of Tip; --DT: Dosya Tipi

procedure FILE_OPEN ( file anonim: DT;
harici_isim: in STRING;
Open_Kind: in FILE_OPEN_KIND := READ_MODE );

procedure FILE_OPEN ( durum: out FILE_OPEN_STATUS;
file anonim: DT;
harici_isim: in STRING;
Open_Kind: in FILE_OPEN_KIND := READ_MODE );

procedure FILE_CLOSE ( file anonim: DT );

procedure
READ ( file anonim: DT; değer: out Tip);

procedure
WRITE ( file anonim: DT; değer: in Tip);

function
ENDFILE ( file anonim: DT ) return BOOLEAN;

Dosya Deklarasyonu:

file tanımlayıcı : alttip file_open_information ::= [ open file_open_kind_expression ] is dosya_ismi

NOT:

Örnek1 (Dosya Deklarasyonu):

type POSITIVE_FILE is file of POSITIVE;                                  --Pozitif sayılardan oluşan bir dosya
type BIT_VECTOR_FILE is file of BIT_VECTOR ( 0 to 7 );    --8 bitlik verktörlerden oluşan bir dosya
type STRING_FILE is file of STRING;                                       --Sayısı belirsiz string’lerden oluşan bir dosya

Örnek2:

type IntegerDosya is file of INTEGER;
file D1: IntegerDosya; --Tanım yapılırken FILE_OPEN kullanılmamış.

Örnek3:

type IntegerDosya is file of INTEGER;
file D2: IntegerDosya is "deneme.dat"; --FILE_OPEN kullanılmış.
--OPEN_KIND parametresi varsayılan olarak okuma modundadır.

Örnek4:

type IntegerFile is file of INTEGER;
file D3: IntegerDosya open WRITE_MODE is "test.dat";  --FILE_OPEN kullanılmış.
--OPEN_KIND parametresi yazma modundadır.


DETAYLI AÇIKLAMA

VHDL ile architecture, process, block, package ya da subprogram içinde, istenilen tipte dosyalar tanımlamak mümkündür.
Tip_ismi dosya içindeki değerlerin alttiplerini tanımlar. Alttipler kısıtlamalı ya da kısıtlamasız olabilirler.

Alttipler file ya da access tipinde olamazlar. Eğer kompozit tip kullanılmışsa, elemanlar access tipinde olamazlar. Kullanılacak olan array’ler tek boyutlu olmalıdır.

File tipiyle birlikte tanımlanan dosya açma, doya kapama, dosyadan okuma, dosyaya yazma, dosya sonunu bulma gibi bazı işlemler vardır.

File nesnesi ile dosya sistemi içindeki fiziksel dosya arasında bağlantı kuran kısımlar opsiyoneldir. Bu kısımlar dosya tanımı bölümüne eklendiğinde otomatik olarak bir dosya erişime açılmış olur.

“file_open_kind_expression” ifadesi ile fiziksel dosyanın nasıl açılacağını belirtir. File_open_kind ifadesi Standard pakette tanımlıdır.

“file_open_information”  ifadesi file tanımında kullanılıyorsa, FILE_OPEN çağrısıyla dosya açılır.

Eğer “file_open_kind_expression” ifadesi “file_open_information” içinde bulunmuyorsa, READ_MODE kullanılır.

“file_logical_name” fiziksel dosya sistemindeki dosyanın ismini belirtir.  STRING tipinde olmalıdır.

File’lar subprogram içinde de tanımlanabilirler. Bu durumda çalışma prensibi farklıdır. Subprogram çağrıldığında dosya açılır, subprogram bittiğinde de otomatik olarak kapanır.

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.