fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

FİZİKSEL TİP

Bir nicelik belirten sayısal değerlerdir. Bir tamsayı değer ve bir ölçüm biriminden oluşur.

type tip_ismi is range alt_sınır to üst_sınır
units
     temel_birim_ismi
     ikinci_birim_ismi = number temel_birim_ismi
     ikinci_birim_ismi = number temel_birim_ismi
     . . .
end units tip_ismi

NOT:

ÖRNEK :

type UZAKLIK is range 0 to 1E5
units
      um; -- micrometer
       mm = 1000 um;     -- millimeter
       Input_1 = 25400 um;  -- inch
  end units UZAKLIK;
.........................................
variable Uz1, Uz2 : UZAKLIK;
.............................................
      Uz1 := 44 mm;
      Uz2 := 2 Input_1 - 5 mm;  --Aynı tipteki farklı birimler arasında aritmetik işlem yapılıyor.
if Uz1 > Uz2 then ...

DETAYLI AÇIKLAMA:

Fiziksel tipler uzunluk, zaman, sıcaklık gibi ölçülebilir birimleri ifade eder. Range birimin en düşük ve en yüksek değerlerini gösterir.
Aynı tipteki farklı birimler birbirleriyle karşılaştırılabilir. (ÖRNEK 1)
Fiziksel tiplerde tüm aritmetik ve karşılaştırma işlemleri uygulanabilir durumdadır.
VHDL kütüphanesi Standard paketinde fiziksel tiplerden sadece TIME tanımlanmıştır.
Değişken tanımlanırken sadece fiziksel birim yazılmışsa varsayılan değer ‘1’ olur. (ÖRNEK 3)

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.