fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

GROUP

Entity’lerin gruplanmasıdır. Group’ların içinde attribute’lar kullanılmaktadır.
Kullanıcı tanımlı attribute’lar her entity’ye bağımsız olarak bağlanırlar. Böylece her entiy’nin kendine ayrı bir attribute’ı olur. Birden fazla entity’den bilgi almak gerektiğinde group kullanmak ve bu group için bir attribute belirlemek gereklidir.

group group_template_name is ( entity_class_list ) ;
group group_name : group_template_name ( group_constituent_list );

NOT:Group’lar iç içe geçmiş olarak kullanılabilirler.

Group Taslak Deklarasyonu

Taslak grup oluştururken belli bir sınıftaki  entity’lere bağlanan group’lar tanımlanır. Bu sınıf setleri; entity, architecture, configuration, procedure, function, package, type, subtype, constant, signal, variable, component, label, literal, units, group veya file tipinde olabilirler. Her entity sınıfı, group içinde belli bir yerdeki entity sınıfını tanımlar. (Örnek1)

<> sembolü entity sınıfının ismi ile birlikte kullanılabilir. Eğer böyle bir kullanım olacaksa bu listenin en sonunda olmalıdır. (Örnek2)

Group Deklarasyonu

Group deklarasyonunda entity’ler özellikleriyle birlikte bağlanırlar. Bu bölüm tanımlayıcı, grup taslak ismi ve birleşen grup listesinden oluşur. Tanımlayıcı, bir gruba, grup taslak ismi group’un taslak deklarasyonuna, birleşen grup listesi de bu gruba ait olan entity’lere işaret eder. (Örnek3)

Group’ların Attribute’ları

The attribute specification of a group is realized in a similar way to other attribute specifications. First, the attribute of a given type is declared and it is specified for the given group in its declaration part which contains declaration of the particular group (Örnek 4).

Group’larda attribute kullanımı, diğer attribute’larda olduğu gibidir. Önce grup deklare edilir, sonra attribute, bağlanacağı group için deklare edilir.

ÖRNEK 1

group Variable_group is ( variable, variable );

Varible_group grup taslağı bu gurba ait olan iki değişken tanımlıyor.

ÖRNEK 2

group Component_group is ( component <> );

  Örnekte, Component_group deklarasyonu ile, belirsiz uzunluktaki component’lerden oluşan group’lar oluşturuyor.

ÖRNEK 3:

group Input_pair : Variable_group ( A1, A2 );

Input_pair deklarasyonu A1 ve A2 değişkenlerinden oluşan bir group oluşturuyor. Burada Örnek1’de tanımlanmış olan Variable_group taslak grup ismi kullanılıyor. 

ÖRNEK 4:

function Compute_Values (A, B:Integer) return BOOLEAN is
variable A1, A2: Integer;
group Variable_group is ( variable, variable );
group Input_pair : Variable_group ( A1, A2 );
attribute Input_name: String;
attribute Input_name of Input_pair : group is "Input variables";
begin
  .......
end function;

Örnekte, Input_pair grubuna ait Input_name attribute’unun değeri ”Input variables” olarak belirleniyor.

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.