fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

PACKAGE

Package, deklarasyonları farklı tasarımlarda kullanmak üzere gruplamaya yarayan bir birimdir.

PACKAGE DEKLARASYONU

package package_adı is
     package_deklarasyonu
end package package_adı;

ÖRNEK1:

library Packages;
use
Packages.MUX_FUN.all;
architecture
Behavioral of MUX is
................
end architectureMUX;

Örnekte; packages isimli kütüphanede bulunan Mux_Fun package’ı içindeki tüm deklarasyonlar, MUX entity’sine ait Behavioral architecture’ı içinde kullanılabilir demektir.

ÖRNEK 2:

library IEEE;
use
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
package
MUX_FUN is
constant gecikme : Integer;
type
MUX_in is array (INTEGER range<>) of BIT_VECTOR (0 to 7);
type
state is (IDLE,DUR,BASLA );
subtype
MUX_address is POSITIVE;
function
Adress_E (IN1 : MUX_in) return MUX_address;
end MUX_FUN;

MUX_FUN package’ı bir fonksiyon deklarasyonu ve bir ertelenmiş sabit (deferred constant) içerdiğinden, bu package için bir package yapısı (body) tanımlamak gerekir.

PACKAGE BODY

Package arayüzünde deklare edilen Subprogram’lar ve deferred sabitlerin(constant) değerlerinin tanımlandığı bölümdür.

package body package adı is
     package body deklarasyonu
     subprogram bodies deklarasyonu
     deferred sabit deklarasyonu
end package body package_adı;

ÖRNEK 3:

library IEEE;
use
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

package MUX_FUN is
     constant gecikme : Integer;
      type
MUX_in is array (INTEGER range<>) of BIT_VECTOR (0 to 7);
      type
state is (IDLE,DUR,BASLA );
      subtype
MUX_address is POSITIVE;
      function
Adress_E (IN1 : MUX_in) return MUX_address;
end MUX_FUN;
 
package body MUX_FUN is
  constant gecikme : Integer := 13;
  function Adress_E (IN1 : MUX_in) return MUX_address is  
      begin
          ............
      end;   
end package body MUX_FUN;

Örnekte, önce package deklarasyonu sonra da package body gelmektedir. Her ikisi de aynı isme sahiptir.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.