fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

RETURN

Bir fonksiyonun ya da prosedürün sonuç değerinin verilmesi için kullanılır.

return;
return ifade;

Return ifadesi ile içinde bulunduğu prosedür ya da fonksiyonun yürütülmesi durdurulur. Böylece koşulsuz olarak o alt program sonlandırılır. (ÖRNEK 1)

Eğer return ifadesi iç içe geçmiş yapıların içindeyse, en içteki alt program sonlandırılır.

Prosedür içindeki return ifadesi ile herhangi bir değer döndürülümez.. Fakat fonksiyon içindeki return ifadesinin döndürdüğü değer, fonksiyonun tanımındaki return ifadesinden sonra yazan tiptedir. (ÖRNEK 2)

NOT:

ÖRNEK 1:

procedure  XT( signal X, T: in BIT; signal Q, NQ: inout BIT) is
begin
       if (X = '1' and T = '1') then
               report "HATALI DURUM : X ve T degeri '1'";
               return;
        else
               Q <= X and NQ after 5 ns;
              NQ <= T and Q after 5 ns;
       end if;
end procedure XT;

X ve T sinyallerinin ikisinin birden değerleri ‘1’ olduğunda XT prosedürü sonlandırılır. “End if” ifadesinden önce başka satırlar olması birşeyi değiştirmez.

ÖRNEK 2:

P4: process
       type Real_tip is range 0.0 to 100.0;
       variable x, y : Real_tip := 8.3;
       variable z: REAL;
        function Ekle (Op1, Op2: Real_tip) return REAL is
                 variable Top : REAL;
        begin
                Top := REAL(Op1)+REAL(Op2);
                return Top;  -- Real tipinde bir değer döndürülür.
         end function Ekle ;
begin
    z:= Ekle(x,y);
end process;

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.