fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

TİP DÖNÜŞTÜRME

Bir değerin tipini istenilen tipe dönüştürme işlemidir.

hedef_tip ( işlenen_ifade ),

NOT:

ÖRNEK :

variable A, B : integer;
. . .
A := Integer(18.91 * real(B));

Örnekte önce tam sayı olan B değişkeni reel sayıya dönüştürülüyor. Sonra yapılan işlemin sonucu da tekrar tam sayıya dönüştürülüyor.

DETAYLI AÇIKLAMA:

Birbirleri ile ilişkili olan tipler VHDL’de birlikte kullanılabilirler. Bunun için tip dönüşümü yapmak gerekir.  

Dönüşümün sonucunda, tipi “hedef_tip” olarak belirtilmiş olan bir nesne oluşturulur. (Örnek1)

İşlenen ifade aggregate, allocator, null literali ya da string literali olamaz.

Yakın ilişkili tipler (Boyutları aynı, elemanların tipleri aynı tipte ya da her aralık için indeks tipleri aynı olan diziler) için tip dönüşümü aşağıdaki gibi kullanılır:

Bir floating point sayısı integer’a dönüştürülürse sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.