fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

DEĞİŞKEN ATAMA

Bir değişkenin değerinin yeni bir değerle değiştirilmesi işlemidir.

variable_ismi := değer ;

NOT:

Örnek1:

variable Z : BIT;
variable I : INTEGER;
variable X, Y : REAL;
variable A, B : BIT_VECTOR (0 to 7);

type
RECORD_1 is record
  bit_alan : BIT;
  int_alan : Integer;
end record;

variable
C, D : RECORD_1;

X := 1000.0;          --Doğrudan isme değer atama
A := B;                    --Doğrudan isme değer atama
A := "11111111"; --Doğrudan isme değer atama

A (3 to 6) := ('1','1','1','1'); -- Parçaya değer atama
A (0 to 5) := B (2 to 7);    -- Parçaya değer atama

A (7) := '0';      -- Indeks numarasına dğer atama
B (0) := A (6); -- Indeks numarasına dğer atama

C.bit_alan := '1';                --Alana değer atama
D.int_alan := C.int_alan; --Alana değer atama
(Z, I) := C;                            --C.bit_alan değeri C’ye atanır ve C.int_alan değeri I’ya atanır.

Örnek2:

type RECORD_2 is record
  a: BIT_VECTOR(0 to 7);
  b: Integer;
end record;

variable
V, W : RECORD_2;

(D.bit_alan, D.int_alan) := C;    -- Aggregate ile seçilen isme değer atama
(V.a(0 to 7), K) := W;                    -- Aggregate ile parçaya değer atama

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.