fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

VECTOR

Tek boyutlu mantıksal tipteki dizilere vertor denir. Bit ve std_logic tipindeki elemanlardan oluşan diziler bit_vector ve std_logic_vector olarak tanımlanır.


NOT:

Örnek1:

signal Data : Bit_Vector (3 downto 0);
  . . .
Data <= "1011";

Örnek2:

variable temp: std_logic_vector (0 to 3):= x"A";  --Hexadecimal değeri temp isimli değişkene aktarılıyor.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.