fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

WHEN-ELSE

Eşzamanlı koşulsal ifadelerin seçilmesinde kullanılır.

değişken <= ifade whenkoşul else
                        ifade when koşul else
                        ifade ;

ÖRNEK

Bu örnekte 3 giriş ve 1 çıkış bulunan bir modül tanımlayacağız. Modülün giriş ve çıkış ilişkişi aşağıda verildiği gibi olacak.

library IEEE;
use
IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity WHEN_ELSE is
     Port ( in1 : in STD_LOGIC;
                in2 : in STD_LOGIC;
                in3 : in STD_LOGIC;
                output : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
end WHEN_ELSE;

architecture Behavioral of WHEN_ELSE is
    begin
        output<= "00" when in1='0' else
                          "01"when in2='0' else
                          "10"when in3='0' else
                          "11";
end Behavioral;

Programın ModelSim de simülasyonunu yaptıktan sonra aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.