fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

WHILE LOOP

Tekrar edilmesi istenen sıralı işlemleri içeren ifadedir.

döngü_ismi: while koşul loop
                            ifadeler
                         end loop döngü_ismi;

Döngü içinde yapılması istenilen işlemler; yazılan koşul devam ettiği sürece yapılmaya devam eder. While döngüsüne başlamadan önce, koşula bağlanan değişkenin ilk değeri verilir. İlk satırda yazılan koşul her tekarın başında test edilir, koşul sağlanmışsa tekrar sayısı artar; değilse döngü sonlandırılır. (Örnek 1)

Bir while döngüsü, bir koşula bağlı exit ifadesinin kullanıldığı loop- döngüsünün yerine kullanılabilir. (Örnek 2)

ÖRNEK 1:

P2 : process (In_z)
variable  Z1:= 1;
begin
  D1: while Z1 <= 99 loop
        Out_z (Z1) <= In_z (Z1 +8);
        Z1:= Z1 + 1;
      end loop D1;
end process P2;

Örnekte verilen döngü Z1 değişkeni 99’u geçmediği sürece çalışmaya devam eder. Z1 değeri 100 olduğunda sonlandırılır. Örnekteki while-döngü ifadesinin bir başka gösterim yolu da aşağıdaki gibidir :

ÖRNEK 2:

D1: loop
     Out_z (Z1) <= In_z (Z1 +8);    
     Z1:= Z1 +1;
    exit D1 when Z1 > 99;
end loop D1;

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.