fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

WITH

Eşzamanlı koşulsal ifadelerin seçilmesinde kullanılır.

  with seçici ifade select
           değer <= ifade when seçim ,
                            ifade  when seçim,
                            ifade  when others;

"Case" ifadesinden farklı olarak, with ifadesiyle paralel işlemler yapılır. Yazılan bütün seçenekler eş zamanlı olarak işleme alınır.

ÖRNEK (4 to 2 Encoder):

Bu projemizde "4 to 2 Encoder" (şifreleyici) yapacağız.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

entity encoder is
     Port (  D_in    : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                 D_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
end encoder;

architecture Behavioral of encoder is
begin
    with
  D_in select
              D_out <= "00" when "0001",
                                "01" when "0010",
                                "10" when "0100",
                                "11" when "1000",
                                "ZZ" when others;
end Behavioral;

ModelSim’de programın simülasyonunu yaptıktan sonra aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

1

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.